NATUURLEXICON


Veertienstippelig Lieveheersbeestje

Propylea quatuordecimpunctata


Het Veertienstippelig Lieveheersbeestje Propylea quatuordecimpunctata, ook Schaakbordlieveheersbeestje genoemd, is een zeer algemeen lieveheersbeestje met een lengte tot 5 mm. De dekschilden zijn zeer variabel getekend en hebben meestal 4 tot 14 in elkaar lopende stippen. De dekschilden zijn meestal geel met zwarte stippen of zwart met gele stippen.

De soort komt van april tot eind september voor in allerlei biotopen zoals parken en tuinen, boomgaarden, bosranden, bossen, hagen en struwelen, heidegebieden en ruigten.

Hij leeft er op verschillende bomen, struiken en kruidachtige planten. De overwintering gebeurt dicht bij de grond, solitair of in groep in strooisel, verdorde stengels of afgevallen bladeren.

De kever voedt zich met bladluizen en schildluizen.

 

Home