NATUURLEXICON


Veertienvleklieveheersbeestje

Coccinula quatuordecimpustulata


Het Veertienvleklieveheersbeestje Coccinula quatuordecimpustulata is een zeldzaam lieveheersbeestje met een lengte tot 4 mm. De dekschilden zijn zwart en hebben 7 gele vlekken.

De soort komt voor in droge, warme milieus zoals heidegebieden, mijnterrils, droge schrale graslanden, wegbermen en fiets- en wandelpaden. De kever komt vooral in zandige regio’s voor (heiderelicten, duinen). 

Hij leeft er vooral op grassen (Gewoon Struisgras, Rood Zwenkgras), Struikhei Calluna vulgaris, Brem Cytisus scoparius en soms op Zomereik Quercus robur. De kever voedt zich met bladluizen.

De kever overwintert in graspollen en graslanden.

 

Home