NATUURLEXICON


Vegetatieve voortplanting


Men spreekt van een vegetatieve voortplanting wanneer planten zich vermeerderen door middel van bollen, wortelstokken of uitlopers of door scheuren, stekken of enten.

De andere manier van voortplanting noemt men generatieve voortplanting. Deze verloopt via bestuiving en bevruchting in de bloemen.

Bloemen, stampers en meeldraden spelen geen rol bij de vegetatieve voortplanting. Er treedt geen vermenging van genetisch materiaal op. Hierdoor zijn alle nakomelingen identiek en hebben ze dezelfde eigenschappen als de moederplant. De individuen vormen samen een kloon. Bij sommige planten komt spontaan deze vorm van regeneratie voor. Hierbij groeien delen van de plant uit tot een nieuw individu. Deze manier van voortplanting wordt echter voornamelijk door de mens toegepast (bijvoorbeeld enten, stekken en afleggers).

Soorten vegetatieve voortplanting:

De mens kan de vegetatieve voortplanting kunstmatig tot stand brengen door het enten (stukjes tak worden vastgezet op een afgeknipte onderstam. Aan de boom die daaruit ontstaat, komen dezelfde vruchten voor als aan de boom waarvan de enttakken afkomstig zijn). Bij het stekken gaat het eindstuk van een afgeknipte stengel in de grond wortelen. Bij het afleggen worden takken omgebogen zodat een gedeelte in de aarde steekt. De eindknop steekt wel boven de grond. Uit het ingegraven stengelstuk ontstaan bijwortels. De verbindingstak wordt uiteindelijk doorgesneden.

Home