NATUURLEXICON


Veldkrekel

Gryllus campestris


De Veldkrekel Gryllus campestris is een zeldzame krekel in Vlaanderen. Hij meet tot 26 mm en heeft een grote, brede kop. Het lichaam is zwart met zwart-bruin getekende vleugels.

Deze krekel komt van mei tot juli voor op droge, met gras begroeide terreinen, op kapvlakten, in (grote) stuifzandgebieden of op droge heidevelden. Hij heeft een voorkeur voor kale, schaars begroeide zandbodems.

Hij leeft in een zelfgegraven holletje in de grond. Het mannetje striduleert erg luid en langdurig in de opening van het hol, maar houdt onmiddellijk op bij verstoring en trekt zich terug in het hol.

Het mannetje striduleert 3 keer per seconde om de vrouwtjes te laten weten waar hij zit. Het geluid wordt geproduceerd door met de vleugels over elkaar te wrijven.  

Het voedsel bestaat uit dode kleine insecten, stengels, bladeren, bloeiwijzen van grassen en bladafval. Het eierleggen van het vrouwtje duurt enkele dagen. De larven leven eerst samen, maar verlaten later de gemeenschap om ergens een eigen holletje te maken, waarin ze overwinteren.   

Deze krekel is kortvleugelig en verspreidt zich meestal over de bodem. Vooral in grote populaties worden er soms ook langvleugelige exemplaren aangetroffen. Op die manier kunnen de grote populaties zich beter verspreiden.

De belangrijkste bedreiging voor deze soort is het dichtgroeien van kleine leefgebieden. Kale, schrale zandbodems groeien door vermesting snel dicht. Deze krekel verdraagt een hoge begrazingsdruk  door zijn deels ondergrondse levenswijze. Begrazing kan voor een ijle, schrale vegetatie zorgen en dus gunstig zijn.   

Doordat deze soort zelden vliegt kan hij problemen ondervinden om zich ergens te (her)vestigen.

Home