NATUURLEXICON


Veldmestkever

Aphodius fimetarius


De Veldmestkever Aphodius fimetarius, ook Roodschildveldmestkever genoemd, is een algemeen voorkomende mestkever. Hij meet tot 8 mm en komt reeds vroeg in het voorjaar voor op halfdroge paarden- en koeienmest. De volwassen larven kruipen in de grond en verpoppen zich daar.

De samenstelling van de veterinaire medicatie en ontwormingsmiddelen kunnen op het mestkeverbestand een dramatische invloed hebben. Dit geldt niet alleen voor mestkevers, maar ook voor andere ongewervelden die met de mest in aanraking komen.   

Home