NATUURLEXICON


Veldmier

Lasius meridionalis


De Veldmier Lasius meridionalis is een opvallend geelgekleurde miersoort.

Het is een thermofiele soort in heidegebieden, duinen en droge graslanden op zandbodems. Het is een temporeel parasitaire soort bij de Buntgrasmier.

De soort bouwt haar nest vaak met een karakteristiek aardheuveltje. De nestwand bestaat uit speeksel en samengeklit zand. Voor haar voeding is de soort hoofdzakelijk afhankelijk van symbiose met wortelluizen die bij verstoring verborgen worden. Deze mieren zouden alleen voorkomen waar vegetaties van Buntgras aanwezig zijn. Waar ze in grote dichtheden voorkomen, zou hun aanwezigheid op een hoge natuurwaarde van het gebied wijzen.

De bruidsvluchten vinden plaats van juni tot augustus.

Home