NATUURLEXICON


Veldmuis

Microtus arvalis


De Veldmuis Microtus arvalis is een zeer algemene soort in Vlaanderen.

Dit zoogdier heeft een lichaam van ongeveer 10 cm lang. De staart meet 4 cm. Deze soort behoort tot de woelmuizen.

Het dier heeft een plomp cilindrisch lichaam. De vacht is geelgrijs met een zwarte ondervacht.

Deze muis heeft een duidelijke voorkeur voor grasvegetaties die niet hoger zijn dan 20 cm en komt dan ook voor op bermen, spoordijken, slootkanten en extensief gebruikte weilanden en hooilanden.

De Veldmuis leeft in zelfgegraven gangen met een voorraadkamer en een nest die zich tot 30 cm diep onder de grond kunnen bevinden.

Boven de grond begeeft het dier zich langs looppaadjes; dit zijn paadjes die door veelvuldig gebruik platgetreden zijn door de muis zelf.  

Het voedsel bestaat vrijwel geheel uit graan en groene plantendelen; in de winter worden ook wortels, knollen en zaden gegeten. Tegen het aanbreken van de winter wordt een voorraad opgeslagen in de voorraadkamer.

De muis kan zich zeer snel voortplanten. Het dier is reeds op een leeftijd van 6 weken geslachtsrijp. Eén vrouwtje kan per jaar zeer veel nakomelingen hebben. Per jaar zijn er namelijk 3 tot 7 worpen van 4 tot 10 jongen.

De soort kent een natuurlijke cyclus waarbij de populatie groeit en na 3 tot 5 jaar snel weer instort. In warme jaren met een goede oogst zullen er veel muizen zijn.    

Veldmuizen vormen zelf een groot deel van het voedsel van roofvogels en roofdieren.

Home