NATUURLEXICON


Veldrus

Juncus acutiflorus


De Veldrus Juncus acutiflorus groeit op moerassige zand- en leemgrond, veel langs beken, op natte hooilanden, langs vennen, aan kwelsloten en soms in natte duinvalleien. Deze plant groeit op plaatsen waar het grondwater horizontaal stroomt. Dit grondwater moet matig voedselarm zijn, zoet en zuurstofrijk zijn.

Deze plant bloeit van juni tot september met bruine grasbloemen. De bladeren zijn priemvormig. De plant bezit een wortelstok. De vruchten zijn doosvruchten.

Home