NATUURLEXICON


Veldsalie

Salvia pratensis


De Veldsalie Salvia pratensis komt voor op een matig vochtige, kalkrijke grond. Deze soort groeit in kalkgraslanden, langs spoordijken en in wegbermen. Deze warmteminnende soort kiemt bij voorkeur op kale plekjes, zoals molshoopjes.

Ze kan snel droge standplaatsen koloniseren.  Door haar netelgeur wordt de plant door vee gemeden. De plant bloeit van mei tot juli met paarsachtige lipbloemen, die in 6 tot 10 schijnkransen boven elkaar geplaatst zijn. De bladeren zijn langwerpig en grof gekarteld. De meeste bladeren staan in een grondstandig rozet.

De bestuiving gebeurt door bijen en hommels met een lange roltong.

Een speciaal hefboommechanisme zorgt dat er stuifmeel op de rug van hommels terechtkomt en in een andere bloem wordt afgeveegd door de verlengde stempel.   

Deze soort gaat sterk achteruit. De plant is gevoelig voor aantasting tijdens de bloeiperiode door werkzaamheden als maaien, vermesting en egaliseren of afgraven van bodems.  

Het is één van de waardplanten van de vlinders Gamma-uil Autographa gamma, Nachtpauwoog Saturnia pavonia en Spaanse Vlag Euplagia quadripunctaria

Home