NATUURLEXICON


Veldtangwesp

Lonchodryinus ruficornis


De Veldtangwesp Lonchodryinus ruficornis is een glanzend zwarte wesp met gedeeltelijk verdonkerde poten en antennes. De wesp kent afwijkende vormen met roodachtige en gele kleurdelen, gele antennes en vaak ook dwergvormen. De mannetjes zijn donker gekleurd en hebben zeer lange antenneleden.

Deze wesp komt van half mei tot half september tamelijk algemeen voor in vochtige bossen en struwelen en ook wel in heidegebieden en duinen.

Deze parasitaire wesp heeft dwergcicaden, met name puntkopcicaden en bladcicaden als gastheer. De puntkopcicaden worden in vochtige graslanden gezocht; de bladcicaden op struiken en kruidachtige planten.  

Home