NATUURLEXICON


Veldwolfspin

Pardosa proxima


De Veldwolfspin Pardosa proxima is een algemene spin in Zuid-Europa. De spin bereikt in Vlaanderen de noordgrens. In Nederland zal deze soort waarschijnlijk enkel in Zuid-Limburg worden gevonden.

De spin komt voor in natte, kort begraasde graslanden en natte pioniersituaties.

Home