NATUURLEXICON


Verblekende Wasplaat

Hygrocybe vitellina


De Verblekende Wasplaat Hygrocybe vitellina is een gele zwam met een hoeddiamter van 1 à 2 cm. Bij veroudering verkleurt de hoed naar wittig. De hoed en de steel zijn erg glibberig. De plaatjes zijn aflopend.

Deze soort groeit in duinen, duingraslanden, heischrale graslanden. De bodem moet uitgerijpt en ongestoord zijn.  

Home