NATUURLEXICON


Verborgen Platbek

Trichopsomyia joratensis


De Verborgen Platbek Trichopsomyia joratensis is een volledig zwarte zweefvlieg met een lengte van 7 à 8 mm.

Het is een zeer zeldzame soort die van begin april tot half juli kan worden gezien in en nabij vochtige loof- en naaldbossen op een voedselarme bodem, meestal op vochtige plaatsen met een rijke vegetatie.


Home