NATUURLEXICON


Verbreiding


Verbreiding of dispersie is de actieve verplaatsing van een soort.

Het doel is het vinden van een geschikte standplaats (planten) of habitat (dieren).

Planten en dieren hebben een specifiek verbreidingsmechanisme of vermogen. Plantenzaden kunnen door de wind (Gewone Paardenbloem), door dieren of mensen (Kleefkruid), door water (Witte Waterlelie) en door de plant zelf (Groot Springzaad) verbreid worden. Dieren verbreiden zich veel gemakkelijker dan planten doordat ze kunnen lopen of vliegen of zich via een gastheer verplaatsen.

Home