NATUURLEXICON


Verfbrem

Genista tinctoria


De Verfbrem Genista tinctoria groeit zowel op zure als kalkrijke bodems, vooral deze met een wisselende waterstand, zoals in graslanden, langs bosranden, in open loof- en naaldbossen en duinen.

Het is een licht- en warmteminnende soort van droge tot matig vochtige, eerder voedselarme heiden enerzijds en van drogere schrale graslanden op kalk anderzijds.

De Verfbrem bloeit van juni tot augustus met gele bloemen, die alleen staan of in trossen. De bladeren zijn lancetvormig. De plant heeft een penwortel. De vruchten zijn peulen.  

Alle delen van de plant zijn zeer giftig voor de mens.

Het is één van de waardplanten van de Gewone Heispanner Ematurga atomaria (vlinder).

De Zwarte Bremblindwants Heterocordylus genistae komt voor op deze plant.

Home