NATUURLEXICON


Verfstuifzwam

Pisolithus arhizus


De Verfstuifzwam Pisolithus arhizus komt voor op steenstorten, puinhellingen en mijnafval. Het is een mycorrhizavormende soort bij Den-soorten Pinus species en Berk-soorten Betula species. Hij verdraagt zeer zure bodems.

Het blijkt een warmteminnende soort te zijn, zodat de klimaatopwarming gunstig uitvalt voor deze soort.  

  

Home