NATUURLEXICON


Vergelende Stinkrussula

Russula subfoetens


De Vergelende Stinkrussula Russula subfoetens is een mycorrhizavormende zwam bij Eik-soorten Quercus species en Berk-soorten Betula species in loofbossen, houtwallen, lanen en parken.

De soort is gevoelig voor verzuring en vermesting.

 

Home