NATUURLEXICON


Vergeten Molspin

Robertus neglectus


De Vergeten Molspin Robertus neglectus , ook Vergeten Bodemkogelspin genoemd, is een spin die te vinden is in zomen van loofbossen en hoogveengebieden, die zowel droog als nat kunnen zijn.

 

Home