NATUURLEXICON


Verjonging


Verjonging is een term uit de bosbouw, die staat voor het aanplanten of het natuurlijk laten groeien van nieuwe bomen en struiken.

Kaalkapvlakten of open plekken die ontstaan door kappen of door storm, kunnen opnieuw door menselijke hand ingeplant of ingezaaid worden, of men kan spontaan uit zaad opgekomen bomen en struiken laten opgroeien (natuurlijke verjonging).

Op een grote kapvlakte laat men soms enige bomen, de zaadbomen, staan, die voor de verjonging moeten zorgen. Natuurlijke verjonging wordt soms bemoeilijkt omdat de wildstand te hoog is. Het wild vreet dan de jonge bomen en struiken aan.  

Home