NATUURLEXICON


Verkleurende Kamrussula

Russula insignis


De Verkleurende Kamrussula Russula insignis is een mycorrhizavormende zwam bij (vooral) Eik-soorten Quercus species en Beuk Fagus sylvatica.

We kunnen deze zwam aantreffen in lanen en loofbossen op enigszins kalkhoudend of lemig zand.  

Home