NATUURLEXICON


Vermomde Wants

Ploiariola vagabunda


De Vermomde Wants Ploiariola vagabunda is een roofwants die veel voorkomt op vochtige plaatsen op allerlei bomen en in takkenbossen. De larven bedekken zich met vuil en stof.

De soort overwintert als imago. Het dier voedt zich met plantensappen en zuigt ook andere insecten uit.

 

Home