NATUURLEXICON


Verscholen Dwergbloedbij

Sphecodes marginatus


De Verscholen Dwergbloedbij Sphecodes marginatus is een zeer zeldzame bloedbij met een lengte van 5 à 6 mm. De kaken van het vrouwtje zijn voorzien van een zijtandje. Het mannetje heeft grote viltvlekken op de antenneleden.

Deze bij vliegt van eind maart tot begin oktober (de mannetjes vliegen pas vanaf half juni) op droge, zandige terreinen met weinig begroeiing, zoals in stuifzandgebieden en open plekken in schrale graslanden.

De volwassen vrouwtjes overwinteren.  De bij bezoekt graag Zandblauwtje Jasione montana.

Deze broedparasiet heeft waarschijnlijk de Langkopsmaragdgroefbij Lasioglossum morio en de Halfglanzende Groefbij Lasioglossum semiluceus als gastheerbijen.

Home