NATUURLEXICON


Verspreidbladig Goudveil

Chrysosplenium alternifolium


Het Verspreidbladig Goudveil Chrysosplenium alternifolium bloeit van maart tot mei met gele bloemen in schermvormige trossen. De bladeren zijn rond of niervormig en staan verspreid aan de driekantige stengel.

Deze plant groeit op zeer vochtige bosgrond aan beekjes, langs weidebeken of bij bronnen. Het is een schaduwplant die goed gedijt op plaatsen waar ijzerrijk bodemwater bovenkomt.

Home