NATUURLEXICON


Vertakte Collybia

Dendrocollybia racemosa


De Vertakte Collybia Dendrocollybia racemosa is een saprotrofe zwam die groeit op grof strooisel van Beuk Fagus sylvatica op een droge, voedselarme zand- of leembodem.

Vermesting is ongunstig voor deze soort.

 

Home