NATUURLEXICON


Vertakte Leeuwentand

Leontodon autumnalis


De Vertakte Leeuwentand Leontodon autumnalis, ook Herfstleeuwentand genoemd,  is een algemene plant van bemeste graslanden op een neutrale tot zwak zure bodem.

De plant lijkt op een paardenbloem, maar de vertakte stengel is niet hol en de hoofdjes zijn voor de bloei niet hangend. Van juli tot oktober draagt deze plant gele lintvormige bloemen die in hoofdjes staan. De bladeren zijn schubvormig of veervormig ingesneden. Vooral in de nazomer is deze plant aspectbepalend in weilanden. De stengel is vertakt.

Deze plant verdraagt sterke waterstandswisselingen en komt ook in uiterwaarden voor.

De Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes, de Grote Roetbij Panurgus banksianus, de Kleine Roetbij Panurgus calcaratus, de Blauwe Ertsbij Ceratina cyanea en de Groepjesgroefbij Lasioglossum malachurum worden vaak aangetroffen op gele composieten zoals deze plant.   

Home