NATUURLEXICON


Verwilderde Kat


De Verwilderde Kat is een in het wild geboren en hierdoor een verwilderde vorm van de Huiskat Felis catus. De Verwilderde Kat mag niet verward worden met zwerfkatten. Zwerfkatten zijn Huiskatten die hun weg naar het huis, waar ze geboren en opgegroeid zijn, niet meer terugvinden en ronddolen. De Verwilderde Kat mag ook niet verward worden met de Wilde Kat Felis silvestris, die een aparte soort is.

Verwilderde Katten slagen erin om in de vrije natuur te overleven.

De bestrijding gebeurt op grond van de overweging dat Verwilderde Katten een betekenisvolle negatieve impact kunnen hebben op kleinwild en kleinere vogelsoorten. Zo moeten populatieregulerende acties in Vlaanderen, om wettig te zijn, onderdeel uitmaken van een wildbeheerplan van een wildbeheereenheid of van een wildbeheerplan kleinwild, waarbij ze er specifiek op gericht zijn om de stand van deze katten in een jachtterrein op een aanvaardbaar peil te houden. Bij al de reguleringsactiviteiten moet men alleszins een afstand respecteren van 50 meter tot vossen- of dassenburchten. Indien er op grond van het Decreet op het Natuurbehoud andere maatregelen hieromtrent vastgesteld worden, dan moet de populatieregulering daaraan aangepast worden. Wanneer er sensibiliserende of andere maatregelen worden vastgesteld door de overheid, dan zijn deze bepalend.

Het gericht voedsel geven aan deze katten zal overlast door onder meer krabben aan vuilniszakken, zoeken naar voedsel en vangen van vogels verminderen.

Sterilisatiecampagnes waarbij een soort populatie per oppervlakte-eenheid wordt in stand gehouden, desnoods aangevuld met het gericht voedsel geven, zal efficiënter zijn dan enige andere reguleringsactie.

De achteruitgang van de Huismus bijvoorbeeld is niet te wijten aan Verwilderde Katten. Natuurbioloog Roger Tabor bestudeerde 30 jaar lang Verwilderde Katten. Er zijn feiten bekend van plaatsen waar beleidsmakers vasthielden aan het simplistisch argument dat Verwilderde Katten een catastrofale bedreiging zouden betekenen voor vogels. Dus werden op die plaatsen alle Verwilderde Katten verwijderd. Maar wat bleek ? Een veel grotere bedreiging voor vogels, en voor allerlei soorten in het wild levende kleine dieren, werd gevormd door ratten. De rattenpopulatie nam explosief toe. De natuurlijke vijand, namelijk de Verwilderde Kat, was namelijk verdwenen. Iedere Verwilderde Kat verschalkt instinctief vogels, maar het aandeel van Verwilderde Katten met betrekking tot het verdwijnen van vogelsoorten vormt geen doorslaggevende factor.

Huiskatten die nog in huisgezinnen vertoeven, dus nog volledig gedomesticeerd zijn, jagen meer op vogels dan Verwilderde Katten omdat deze laatste veel zuiniger moeten omgaan met hun energie die ze volop nodig hebben om in de vrije natuur te overleven. De energie zal vooral aangewend worden voor het relatief gemakkelijker vangen van knaagdieren, waaronder ratten. Huiskatten hebben energie zat.

In Vlaanderen is de jacht met het geweer op verwilderde katten verboden. In Nederland is het mits vrijstelling nog toegestaan aan jagers om verwilderde katten af te schieten. Doordat jagers het verschil niet kennen of tijdens de jacht het verschil niet zien tussen verwilderde katten en exemplaren van de beschermde Wilde Kat Felis sylvestris zijn al verschillende Wilde Katten door Nederlands jagers “per vergissing” doodgeschoten. Veel Wilde Katten steken immers de Nederlands-Duitse grens over vanuit het Eifelgebied in Duitsland.   

Home