NATUURLEXICON


Verzilting


Verzilting is de ophoping in de bodem van goed oplosbare zouten.

Natuurlijke verzilting komt voor langs de kust en de Zee-Schelde terwijl het gebruik van dooizouten aanleiding geeft tot een bijkomende zoutbelasting.

Deze zouten komen door afspoeling terecht in het oppervlaktewater en het grondwater.

We stellen vast dat er meer zoutminnende planten langs de bermen groeien door het gebruik van dooizouten, zoals het Deens Lepelblad Cochlearia danica, Zeeweegbree Plantago maritima en Hertshoornweegbree Plantago coronopus.

Home