NATUURLEXICON


Veterwier

Chorda filum


Het Veterwier Chorda filum is een bruinwier met 6 mm brede en tot 5,5 m lange thalli die in pollen groeien op stenen in getijdenpoelen en ondiep water, vooral op kiezelbodems.

Fijne haartjes bedekken de thalli.

Home