NATUURLEXICON


Vetje

Leucaspius delineatus


Het Vetje Leucaspius delineatus is een zeldzame vissoort, die in scholen leeft in traagstromende of stilstaande wateren (afgesneden rivierarmen, moerassen, laaglandbeken en kleine kanalen) met veel waterplanten. Het is een slank, zilverkleurig schoolvisje van ongeveer 10 cm met een zijdelings afgeplat lichaam en een sterk omhooggerichte bek.

Het voedsel bestaat uit zoöplankton, algen en insecten. De eitjes worden in april-mei in snoeren rond waterplanten met stevige verticale stengel gedraaid en worden bewaakt door het mannetje.

Het verdwijnen van de leefgebieden (plantenrijke wateren), ruimingen van waterlopen, gebetonneerde oevers en drainage van moerassen maken het deze soort niet gemakkelijk.

Home