NATUURLEXICON


Vetplantgitje

Cheilosia semifasciata


Het Vetplantgitje Cheilosia semifasciata is een kleine, slanke zweefvlieg met een lengte van 6 tot 8 mm. De kop is enigszins naar onderen verlengd. De ogen zijn behaard. De poten zijn zwart, met soms een beetje geel aan de schenen. Het mannetje heeft vlekken van grijze bestuiving op het zwarte achterlijf. Het vrouwtje heeft een glimmend zwart achterlijf.

Deze zweefvlieg wordt recentelijk vaker in het stedelijke gebied opgemerkt. Deze zweefvlieg wordt ook op plaatsen opgemerkt waar de belangrijkste voedselplant Roze Hemelsleutel Sedum spectabile nagenoeg ontbreekt.

De vlieg vliegt van begin april tot eind mei in structuurrijke loofbossen, parken en tuinen.

De larven mineren in de bladeren van Roze Hemelsleutel Sedum spectabile (en cultivars daarvan) en ook in de niet-inheemse, maar veel aangeplante vetplant Rotsnavelkruid Umbilicus rupestris. Ze hebben een voorkeur voor planten die in de halfschaduw staan. Ondanks de aanvankelijke aantasting van de bladeren is de schade aan de planten in het najaar nauwelijks nog te zien. Deze soort overwintert als pop in de strooisellaag.


Home