NATUURLEXICON


Vierbandgroefbij

Halictus quadricinctus


De Vierbandgroefbij Halictus quadricinctus is een zeldzame bij met een lengte van 13 tot 16 mm.

Het vrouwtje heeft een vierkante kop. De witte tergietbanden van het breed, zwart achterlijf zijn smal. Vaak zijn ze versmald of helemaal onderbroken.

Het mannetje is duidelijk smaller dan het vrouwtje en heeft een knuppelvormig achterlijf met doorlopende witte bandjes.  

De soort vliegt in één generatie van begin mei tot eind september (mannetjes vanaf half juni) vooral in droge graslanden, vooral kalkgraslanden.

Het is een solitaire subsociale bij, want sommige vrouwtjes houden de broedcellen met jonge larven open. Na overwintering gaan de gepaarde vrouwtjes over tot het graven van een nest in de grond. In de zomer vliegt de nieuwe generatie uit. De moederbij leeft soms enige tijd samen met de nakomelingen. Enkel de gepaarde vrouwtjes van deze nieuwe generatie overwinteren. Deze overwintering gebeurt in de nesten waarin ze zijn geboren.

De bij is een polylectische soort met een voorkeur voor composieten (vooral distelachtigen). Men vindt de bij onder meer op Kruldistel Cirsium crispus.

Het is één van de gastheerbijen van de Pantserbloedbij Sphecodes gibbus (koekoeksbij).

Deze zuidelijke bij is de laatste jaren (2020) aan een opmars bezig waarbij ze waarschijnlijk profiteert van de voorbije warme, droge zomers.  

Home