NATUURLEXICON


Vierkleurige Koekoekshommel

Bombus sylvestris


De Vierkleurige Koekoekshommel Bombus sylvestris is een algemene hommel met een lengte van 13 tot 16 mm.

Het vrouwtje heeft een smalle gele kraag op het borststuk. Het achterlijf is dun behaard zwart met een witte achterlijfspunt, met vaak nog enkele oranje haren. Er is geen gele zweem aan de basis van de achterlijfspunt. Het achterlijf is sterk gekromd.

Het mannetje heeft een smalle gele kraag op het borststuk. Het achterlijf is zwart met een witte achterlijfspunt, met vaak nog enkele oranje haren. Er zijn ook donkere vormen.  

Deze hommel lijkt sterk op de Boomkoekoekshommel Bombus norvegicus.  Deze soort komt in uiteenlopende landschappen voor, maar blijft steeds in de buurt van beschutting zoals bosranden, hagen of struiken(rijen). In het stedelijk gebied is het één van de meest algemene koekoekshommels.

De koninginnen verschijnen na hun overwintering reeds vanaf half maart. Mannetjes verschijnen vanaf mei. Deze hommel, vooral het mannetje, kan tot half september worden gezien. Koninginnen zoeken na de paring immers reeds snel de overwinteringsplek op en zijn vooral te zien vóór begin juli.

De hommel is in het voorjaar vooral op Wilg-soorten Salix species te vinden. De rest van het jaar vooral op Braam Rubus fruticosus, Gewone Ossentong Anchusa officinalis en in stedelijk gebied vaak op Sneeuwbes Symphoricarpos albus.

Het is een broedparasiet van de Weidehommel Bombus pratorum en de Veenhommel Bombus jonellus.       


Home