NATUURLEXICON


Vierkleurige Koekoekshommel

Bombus sylvestris


De Vierkleurige Koekoekshommel Bombus sylvestris is een hommel met een lengte van 13 tot 16 mm. Het achterlijf van deze hommel is op de eerste helft zwart, gevolgd door een brede witte band, een smal zwart bandje en een rossig uiteinde. Op de voorzijde van het borststuk heeft deze hommel nog een brede gele band. De vleugels zijn iets getint. De achterlijfspunt van het vrouwtje is naar voren gekromd onder het achterlijf.

Deze hommel lijkt sterk op de Boomkoekoekshommel Bombus norvegicus.  

Deze soort komt in uiteenlopende landschappen voor, maar blijft steeds in de buurt van beschutting zoals bosranden, hagen of struiken(rijen). In het stedelijk gebied is het één van de meest algemene koekoekshommels.

De koninginnen verschijnen na hun overwintering reeds vanaf half maart. Mannetjes verschijnen vanaf mei. Deze hommel, vooral het mannetje, kan tot half september worden gezien. Koninginnen zoeken na de paring immers reeds snel de overwinteringsplek op en zijn vooral te zien vóór begin juli.

De hommel is in het voorjaar vooral op Wilg-soorten Salix species te vinden. De rest van het jaar vooral op Braam Rubus fruticosus, Gewone Ossentong Anchusa officinalis en in stedelijk gebied vaak op Sneeuwbes Symphoricarpos albus.

Het is een broedparasiet van de Weidehommel Bombus pratorum en de Veenhommel Bombus jonellus.       


Home