NATUURLEXICON


Vierslippige Aardster

Geastrum quadrifidum


De Vierslippige Aardster Geastrum quadrifidum is een aardster met 4 slippen. De punten van de slippen zijn vastgehecht aan de zwamvloklaag in de grond.

De mond is gewimperd. Deze zwam staat vaak op het strooisel van naaldbomen.

Het is geen algemene soort.  

Home