NATUURLEXICON


Vierstipbeertje

Cybosia mesomella


Het Vierstipbeertje Cybosia mesomella behoort tot de beervlinders. Het is een dag- en nachtactieve soort.

Deze vlinder komt voor in bossen en open streken, op zandgronden en in de duinen.

De waardplanten van de rupsen zijn Groot Dooiermos Xanthoria parietina en andere korstmossen.

Home