NATUURLEXICON

Home


Vierstippige Mierenzakkever

Clytra quadripunctata


De Vierstippige Mierenzakkever Clytra quadripunctata behoort tot de bladhaantjes. Het kleurenpatroon op de schilden van deze kever lijkt sterk op dat van lieveheersbeestjes.

In de buurt van een nestkoepel van bosmieren, of gewoon ook rechtstreeks erop indien de adulten op overhangende takken rondlopen, laat deze kever een in gedroogd excretieproduct gewikkeld eitje vallen.

Dit is de start van de aanmaak van een kokertje. Die eitjes worden door bosmieren, meestal Kale Bosmieren Formica polyctena als nestmateriaal aangedragen naar de nestkoepel. Uit het eitje ontwikkelt de larve.

Het kokertje, lijkend op een droog takje, wordt door de kever gemaakt bij de aanleg van het mierennest. Onder die vermomming verblijft de larve in de nestkoepel waar die zich tegoed doet aan het aangevoerde voedsel en het broed. Als de larve zich bedreigd voelt door de mieren, trekt ze zich terug in het kokertje.

Na een paar jaar trekt de larve naar de nestuitgang, verpopt er en komt te voorschijn als een rood bladhaantje met 4 zwarte vlekjes. Als de mieren de verpopte kever aanvallen, dan houdt de kever zich schijndood tot het gevaar geweken is.