NATUURLEXICON

Home


Viertandige Koekoeksspinnendoder

Evagetes proximus


De Viertandige Koekoeksspinnendoder Evagetes proximus is een wesp met een lengte van 6,5 tot 12,5 mm. Het vrouwtje heeft een lange tarskam, met ver toegespitste kamdoornen.

Deze wesp bewoont heidevelden, kust- en rivierduinen en zandverstuivingen. De vliegtijd situeert zich van half mei tot eind september (2 generaties).

Deze parasitaire soort heeft als gastheren de Gewone Borstelspinnendoder Anoplius infuscatus,  de Roodzwarte Spinnendoder Anoplius viaticus, de Viertandzandspinnendoder Arachnospila rufa, de Witte Schubspinnendoder Episyron albonotatum en de Gewone Schubspinnendoder Episyron rufipes.