NATUURLEXICON

Home


Viertandzandspinnendoder

Arachnospila rufa


De Viertandzandspinnendoder Arachnospila rufa is een grote wesp met een lengte van 9 tot 18 mm. Deze wesp heeft 3 oranjerode tergieten aan de achterlijfsbasis. De achterrand van het tweede tergiet is donker en in het midden driehoekig naar voren uitgetrokken. Het borststuk van het mannetje is langbehaard. De tarskam heeft 4 tanden.

Het is een droogteminnende soort die voorkomt op kale zandgronden, zoals duinen en zandverstuivingen, maar ook op droge graslanden en heide.

De wesp bezoekt vaak Wolfsmelk-soorten Euphorbia species en schermbloemen (vaak Pastinaak Pastinaca sativa) en vliegt in 2 generaties van begin mei tot begin oktober.

Eerst vangt het vrouwtje een prooi. Daarna graaft ze een ongeveer 5 cm diepe nestgang. Wespen van de tweede generatie gebruiken oude nesten. Soms worden kolonies gevormd.

De prooien van deze wesp zijn struikzakspinnen, bodemjachtspinnen, wolfspinnen en springspinnen.

Kleptoparasieten bij deze wesp zijn de Gele Sluipspinnendoder Ceropales maculata, de Gewone Koekoeksspinnendoder Evagetes crassicornis, de Kamkoekoeksspinnendoder Evagetes pectinipes, de Viertandige Koekoeksspinnendoder Evagetes proximus en de Noordse Koekoeksspinnendoder Evagetes sahlbergi.