NATUURLEXICON


Viervlakvlinder

Lithosia quadra


De Viervlakvlinder Lithosia quadra is een beervlinder die vooral in bossen voorkomt.

Het is een zeldzame nachtactieve vlinder. De rupsen leven van korstmossen, zoals het Groot Dooiermos Xanthoria parietina.

Home