NATUURLEXICON


Viervlekspiegelkever

Hister quadrimaculatus


De Viervlekspiegelkever Hister quadrimaculatus is een afgeplatte spiegelkever (Histeridae). De zwarte dekschilden dragen rode vlekken. De voelsprieten zijn geknikt.

Deze kever komt vooral voor op open, warme terreinen. Hij jaagt op kleine insecten in koe- en paardenmest.  

Home