NATUURLEXICON


Viervlekwielwebspin

Araneus quadratus


De Viervlekwielwebspin Araneus quadratus, ook Viervlekkruisspin genoemd, is een wielwebspin die algemeen voorkomt in laag struikgewas, vooral langs heideranden. De diameter van het web kan tot 40 cm bedragen. Het mannetje meet tot 10 mm; het vrouwtje tot 18 mm.

Het volwassen vrouwtje heeft een rond, roodbruin, soms gelig of oranje, achterlijf met vooraan 4 grote, witte vlekken en een onderbroken streep op de voorrand.

Deze spin bouwt haar web meestal niet hoger dan 1,5 m boven de grond. Overdag houdt de spin zich schuil dicht bij het web. Een zogenaamde signaaldraad verbindt de spin met het web zodat ze onmiddellijk kan reageren als er een prooi in het web terechtkomt.

Home