NATUURLEXICON


Vierzadige Wikke

Vicia tetrasperma


De Vierzadige Wikke Vicia tetrasperma is een plant die groeit op akkers op klei- en leemgrond.

De plant, die behoort tot de vlinderbloemigen, wordt 15 tot 60 cm hoog en bloeit van mei tot juli met bloemtrossen bestaande uit 1 tot 3 kleine, bleekpaarse bloempjes.

De peulen zijn kaal en bevatten 4 (soms 3 of 5) zaden. De bladeren bestaan uit 6 tot 16 blaadjes.  

De bladtoppen zijn voorzien van lange ranken. De stengels zijn dun.  

Home