NATUURLEXICON


Vijversteekmug

Aedes vexans


De Vijversteekmug Aedes vexans is een mug met een lengte tot 4 mm. Het is een typische steekmug (familie Culicidae). Deze soort is van april tot oktober te zien aan vijvers, plassen en poelen.

Deze steekmug schuilt overdag in de vegetatie en is vooral actief in de avondschemering. Er worden zowel mensen, andere zoogdieren als vogels gestoken.  

De tarsen zijn licht-donker gebandeerd. Het vrouwtje heeft een toegespitst achterlijf en korte palpen. Het mannetje heeft 2 lange palpen en een penseelvormig behaarde steeksnuit, die alleen gebruikt wordt voor het opnemen van nectar uit bloemen en plantensappen. De vrouwtjes bezitten een steeksnuit waarmee warmbloedigen worden gestoken. Via de steeksnuit wordt een soort speeksel ingespoten dat ervoor zorgt dat het bloed niet stolt. Vervolgens wordt er bloed opgezogen.

Met de bloedopname krijgt het vrouwtje de nodige bouwstoffen (eiwitten) naar binnen, die zij gebruikt voor het rijpen van de eitjes. De soort kan agressief zijn en dus overlast veroorzaken.

De overwinterende eieren worden vaak op drooggevallen stengels van oeverplanten gelegd.

De broedplaatsen van deze mug situeren zich vooral in tijdelijke plassen en poelen met of zonder vegetatie. Het water is vaal licht zuur, zoals in vennetjes en plassen in open bossen.

Tropische Aedes-soorten zijn berucht als ziekte-overbrengers van onder andere Gele Koorts.

 

Home