NATUURLEXICON


Viltige Aardster

Geastrum saccatum


De Viltige Aardster Geastrum saccatum is een aardster met 5 tot 8 slippen.

De bol is ongesteeld. De mondzone is gewimperd. Deze zwam groeit op humusrijke en kalkrijke zandbodems.

Home