NATUURLEXICON


Viltige Groefbij

Lasioglossum prasinum


De Viltige Groefbij Lasioglossum prasinum is een zeer zeldzame groefbij met een lengte van 8 mm.

Het vrouwtje heeft een viltige, grijzige beharing over een groot deel van de tergieten. De grijze viltvlekken vormen duidelijke banden op tergieten 2 en 3. Tergiet 4 is geheel behaard. De achterlijfspunt is grijzig. Het borststuk is dof grijs, vaak met een iets groenige tint.   

Bij het mannetje is tergiet 7 fel rood gekleurd. Het mannetje is slank en heeft vrij lange antennes.

Deze bij vliegt van begin april tot half oktober in heide- en stuifzandgebieden en (soms) ook kustduinen (los zand). De mannetjes vliegen vanaf juli.

De bij blijkt een voorkeur te vertonen voor Gewone Dophei Erica tetralix en Struikhei Calluna vulgaris; in die volgorde.

In het voorjaar wordt ook bij andere planten nectar gehaald zoals bij Muizenoor Hieracium pilosella.


Home