NATUURLEXICON


Viltige Groefbij

Lasioglossum prasinum


De Viltige Groefbij Lasioglossum prasinum is een zeer zeldzame groefbij met een lengte van 8 mm.

Het vrouwtje heeft een viltige, grijzige beharing over een groot deel van de tergieten. De grijze viltvlekken vormen duidelijke banden op tergieten 2 en 3. Tergiet 4 is geheel behaard. De achterlijfspunt is grijzig. Het borststuk is dof grijs, vaak met een iets groenige tint.   

Bij het mannetje is tergiet 7 fel rood gekleurd. Het mannetje is slank en heeft vrij lange antennes.

Deze bij vliegt van begin april tot half oktober in heide- en stuifzandgebieden en (soms) ook kustduinen (los zand). De mannetjes vliegen vanaf juli.

De bij blijkt een voorkeur te vertonen voor Gewone Dophei Erica tetralix en Struikhei Calluna vulgaris, in die volgorde.  

In het voorjaar wordt ook bij andere planten nectar gehaald zoals bij Muizenoor Hieracium pilosella.

Het dichtgroeien van open stuifzandgebieden vormt een bedreiging voor deze bij.

Home