NATUURLEXICON


Viltige Maggizwam

Lactarius helvus


De Viltige Maggizwam Lactarius helvus is een vrij algemene plaatjeszwam met een gewelfde tot trechtervormige gelige, viltige hoed met een diameter tot 12 cm. De okergele steel wordt tot 12 cm lang.

Deze grote melkzwam komt voor bij dennen Pinus species en Douglasspar Pseudotsuga menziesii, soms ook bij loofbomen zoals Berk-soorten Betula species en Kruipwilg Salix repens op een zure, vochtige en voedselarme bodem. Het is een mycorrhizavormer.

Home