NATUURLEXICON


Viltig Judasoor

Auricularia mesenterica


Het Viltig Judasoor Auricularia mesenterica is een korstvormige trilzwam die enkele vierkante cm tot enkele vierkante dm bezet. Hij is bruinachtig of wittig bruin. De onderzijde is duidelijk glad en rimpelig.

Het is een tamelijk algemene zwam, die voorkomt op stammen, stobben en stronken van loofbomen, met name Iep-soorten Ulmus species, in loofbossen en parken op een voedselrijke zand- of kleibodem.

Home