NATUURLEXICON


Viltig Kruiskruid

Jacobaea erucifolia


Het Viltig Kruiskruid Jacobaea erucifolia groeit op een vochtige kalkhoudende grond, vaak op hellingen. We vinden de plant op zonnige dijken en in droge bosranden.

De gele buis- en lintbloemen staan in hoofdjes. De plant bloeit van juli tot september. De veervormig ingesneden bladeren zijn onderaan behaard. De plant bezit een ondergrondse wortelstok die uitlopers vormt.  

De Gevlekte Kruiskruidboorvlieg Campiglossa malaris kan men op deze plant aantreffen.

 

Home