NATUURLEXICON


Viltstaarttripsendoder

Spilomena beata


De Viltstaarttripsendoder Spilomena beata is een zeer kleine, vrijwel volledig zwarte graafwesp met een lengte van 2,5 tot 3,5 mm. De kaken, het kopschild ende onderste zijden van het gezicht zijn bij het mannetje lichtgeel.

Deze zeldzame wesp vliegt van half mei tot half september in bosranden, parken en tuinen. De wesp maakt bij voorkeur een nest in vraatgangen van kevers, zoals deze van de Houtkever Anobium punctatum, in dood hout, maar ook soms in boorgaten (1,5 tot 2 mm) in nestblokken.

De cellen worden bevoorraad met larven van tripsen.    

Home