NATUURLEXICON


Viltvlekzandbij

Andrena nitida


De Viltvlekzandbij Andrena nitida is een algemene zandbij met een grootte van 12 tot 15 mm.

Het vrouwtje heeft een licht behaard gezicht. De borststukrug is helder oranje behaard; het borststuk is op andere plaatsen licht behaard. Het achterlijf is glimmend zwart. De zijkanten van tergieten 1 tot 3 zijn wittig behaard. De poten zijn wit behaard.

Het mannetje heeft een licht behaarde kop. De borststukrug is oranje behaard. Het achterlijf is glimmend zwart. Op tergieten 1 tot 3 zijn er onduidelijke bandjes van witte beharing.

Deze bij is weinig kieskeurig wat het bloembezoek betreft en is te vinden op verschillende kruiden, struiken en bomen, ook fruitbomen, maar vooral op Boterbloem-soorten, Gewone Paardenbloem en Wilg-soorten.   

De bij vliegt in 1 generatie van half maart tot half juli.Deze bij komt in verschillende biotopen voor, ook in bebouwde gebieden. Men ziet de bij vaak in stadstuinen en parken.

De nesten worden soms solitair, maar meestal in groepen van tientallen nesten, gebouwd op uiteenlopende plaatsen zoals bermen, hellingen en zandpaden, soms ook tussen vegetatie of op droge of vochtige gazons.  

Het is waarschijnlijk een gastheerbij voor de koekoeksbijen Gewone Wespbij Nomada flava, Geelzwarte Wespbij Nomada succincta en Smalbandwespbij Nomada goodeniana.

Home