NATUURLEXICON


Viltwier

Codium sp.


Het Viltwier Codium sp. is een sponzig aanvoelend groenwier met een fluwelige glans.

De thalli zijn vorkachtig vertakt. Deze soort komt voor in de getijdenpoelen onder de laagwaterlijn. De hoogte bedraagt tot 30 cm.

Home